• Добре дошли
  Добре дошли

  на сайта на българско пещерно дружество - гр. Ракитово

 • Добре дошли
  Добре дошли

  на сайта на българско пещерно дружество - гр. Ракитово

Този сайт е създаден по проект на Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околна среда и водите гр. Пазарджик. Програмата за изпълнение е „ Политики за младежта в сферата на околната среда.“

 

Българско пещерно дружество Ракитово

Българско пещерно дружество Ракитово е неправителствена организация ( НПО) с натрупан  опит в сферата на спелеологията.

Сдружение с нестопанска цел, основано на 19.08.2019г.

Управителен орган:

Общо Събрание на Сдружението 

Управителен Съвет:

Председател – Стойчо Зарев

Зам. Председател – Дуейн Доран

Секретар – Стимка Мирова

Цели на Сдружението

-Комплексно проучване и документиране на естествени пещери,както и подземни кухини, които са резултат от антропогенна дейност чрез проекти, експедиции, изследвания, изложби, издателска дейност и други подобни мероприятия

-Опазване целостта им и устойчивото им развитие като природен,научен и културно-исторически ресурс.Създаване на научна основа за изследователска дейност.

-Събиране и съхраняване на научни и други данни за пещерни райони,естествените  изкуствените пещери.

-Опазването на пещерите като местообитания на животински видове,колектори и проводници на подземни води,археологически и исторически паметници.

-Осъществяването на образование в областта на карста и пещерите.

-Организиране на изследователски и природозащитни проекти,както и инициативи обвързани с целите на Сдружението.-Организиране на експедиции.

-Експонирането на изложби,чрез изграждането на музей и музейни сбирки.

-Разработване на туристически пакети с цел популяризиране и опазване на природата.-Изграждане на специализирани библиотеки.

-Организиране на обучения и извънкласни дейности,насочени към обучението на деца и младежи, издателска дейност, производство и продажба на рекламни материали, свързани с популяризирането на Сдружението, друга спомагателна дейност, непротиворечаща на законите на Република България и международното право, свързано с осъществяване целите на Сдружението.

 • Проучване, изследване, обучение и популяризиране на пещерното дело в България и гр. Ракитово.
 • Локализирани, проучени, картирани над 30 изкуствени и естествени пещери в ракитовския пещерен район.
 • Организиране, ежегодно мероприятие за обучение на деца и юноши „SpeleoLab“.
 • Провеждане, ежегодно национална пещерна експедиция „TERRA – BESSICA ” Ракитово.
 • Провеждането на фото – изложби с цел популяризирането на пещерните красоти и пещерното дело в България и гр. Ракитово.

 

 

АДРЕСИ И БАНКОВА СМЕТКА

Българско пещерно дружество Ракитово Седалище Гр. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. " Александър Стамболийски № 1
Управителен съвет:Банкова сметка БПД Ракитово 
Телефон за връзка:
0988864661 - Стойчо Зарев Председател
0876884159 - Дуейн Доран Зам. председател
0888010902 - Стимка Мирова член на Управителен съвет.
Имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
IBAN: BG90 ESPY 4004 0020 0890 67, BIC: ESPYBGS1
Bulgarian caving society Rakitovo, adress Rakitovo, region Pazardjik, street Alexander Stamboliiski N° 1
Contacts us on
0988864661 - present Stoicho Zarev
08766884159 - vice present Dwane Doran
0888010902 - member of board of directors

Този сайт е създаден по проект на Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик.
Програмата за изпълнение е „ Политики за младежта в сферата на околната среда.“
© 2022 cavingrakitovo.eu Всички права запазени.