История на пещерното дело в Родопите

Проучванията върху пещерите и карста в Родопите започват от времето на Карел и Херменгилд Шкорпил (1890–1900 г.), които в монографията си “Кражки явления” (1900 г.) публикуват първите описания на някои карстови масиви, пещери, пропасти и скални мостове в централните части на Родопите. В свой спомен от 1890 г. учителят Атанас Черпоков разказва за проникването на ученици в пещерата Челевешница край с. Орехово и откритите в нея човешки кости и черепи. През двайсетте и трийсетте години на ХХ век зоолозите Пенчо Дренски, Ненко Радев, Делчо Илчев, Нено Атанасов и др. събират материал и правят описания на Харамийската пещера до с. Триград, Сбирковата пещера край Чепеларе, Новата пещера над гр. Пещера, Лепеница край Велинград и няколко други.

Системното проучване на подземния свят в планината започва след 1950 г., когато учителят от Чепеларе Димитър Райчев основава кръжок по пещерно дело. Първите проучени обекти са пещери в околностите на града. През и около курорта Пампорово. 1962 г. заедно с Димитър Събев, Стефан Иванов, Славейко Джубров, Христо Кръстанов и други ентусиасти, които си поставят за цел полагането основите на пещерен клуб, който си поставя за цел проучването на карста в Централните Родопи. По-късно към клуба се създават секции по картографиране, климатология, пещерна археология, палеонтология, биоспелеология и други, в които се обучават клубните членове. През 1964  започва да излиза списанието “Родопски пещерняк”, където се публикуват резултатите от клубните експедиции, учебно-спортната дейност и научните изследвания. Клубът организира многобройни регионални, национални и международни експедиции, по време на които са открити и изследвани множество пещери в различни райони на планината. До 1970 г. чепеларските пещерняци успяват да изследват над 200 пещери в Родопите. В сътрудничество със специалисти от различни институти на БАН е събрано голямо количество археологичен, зоологичен и палеонтологичен материал. Изследването му разкрива интересни моменти от историята на района и показва богатството на родопската пещерна фауна. След обстойни проучвания на Ягодинската пещера при с. Ягодина, Дяволското гърло при с. Триград и Ухловица при с. Могилица те са благоустроени и отворени за туристически посещения.

Освен чепеларските пещерняци в изследването, картографирането и описването на подземните обекти на западнородопските пещери са взели участие и спелеолози от други клубове в страната. Пещерите в Добростанския масив са най-активно проучвани от пловдивчаните и други членове на клубовете . В изследванията на пещерите в района на гр. Пещера и Велинград най-активни са Г. Киев, Ф. Филчев, А. Андреев, Ив. Козарев и други. Чепеларските пещерняци изследват системно пещерите в Триградския, Чепеларския и Смолянския район. Пещерните клубове в с. Триград (К. Хаджийски и др.) и с. Ягодина (С. Генчев и др.) проучват основно обекти около селата Триград, Кестен, Ягодина, Буйново и Мугла, попадащи в Триградския карстов район.
Системните проучвания на пещерите в Източните Родопи започват в средата на 60-те години на миналия век. През юли 1963 г. се провежда първото проучване на пропастната пещера Зандана до с. Долно Черковище. През 1965 г. е основана пещерна група към алпийския клуб в Хасково, която през юли 1968 г. прераства в самостоятелен пещерен клуб към туристическото дружество “Аида”. Най-активни са спелеолозите Борис Колев, Георги Минчев и Левон Минасян. Следват години, през които се провеждат множество клубни експедиции за проучване на пещерите около селата Широко поле и Търновци (1967), Ивайловград (1971–72), с. Рибино (1976) и много други. Големи заслуги в изследването и картографирането на карстовите и вулканските пещери и пропасти в района на Кържали има пещерният клуб “Родопи” към ТД “Мирчо Спасов”, начело с Минчо Гумаров.

izsledovatel
izsledovatel
karta
karta
lampa
lampa
obrazuvania
obrazuvania
pesernak
pesernak
plan za hiza
plan za hiza
pred izvort
pred izvort
spisk na clenovete
spisk na clenovete
vhod
vhod
v lepenica
v lepenica
bezdnniat pcelin
bezdnniat pcelin
brata skorpil
brata skorpil
izsledovatel
izsledovatel
izvestia
izvestia
karstovi formi
karstovi formi
karta na temnata
karta na temnata
kostni ostanki
kostni ostanki
peserni
peserni
plan na pesera 1907
plan na pesera 1907
 
Powered by Phoca Gallery

Този сайт е създаден по проект на Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик.
Програмата за изпълнение е „ Политики за младежта в сферата на околната среда.“
© 2022 cavingrakitovo.eu Всички права запазени.