Българско пещерно дружество Ракитово изпълни проект към МОСВ

Изпълнението на 180 инициативи от цялата страна по Програмата на Министерството на околната среда и водите „Младежи за околна среда“, която беше обявена през месец юни.  Дейностите бяха предложени от граждански организации, читалища, училищни настоятелства, младежки мрежи и природозащитни сдружения от страната, и се изпълняват съвместно с 23-те регионални структури на МОСВ - Регионалните инспекции по околна среда и води, Дирекциите на националните паркове, Басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда. 

На 01.09.2022г. бе подписан договор между Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик и Българско пещерно дружество Ракитово, като изпълнител на проект по програмата "Политики за младежта в сферата на околната среда" и имаше за цели:                                                                                                      „Опазване, популяризиране и защита на голям карстов район в териториалните граници на община Ракитово."

Предмет на изпълнението включва дейности:

  1. Теренни посещения в ракитовските пещери.
  2. Събиране на информация и снимков материал на пещери, губилища, въртопи и негативни проявления.

3.Почистване на губилища.

  1. Изготвяне на презентации.
  2. Изработване на специализирана уеб страница и популяризирането на дейностите.
  3. Подреждане и представяне на фотоизложба.

Партньори за планираните дейности са ИСУ " Свети Климент Охридски" гр. Ракитово, ОУ " Неофит Рилски" гр. Костандово и ОУ "Христо Ботев" с. Дорково. Привлечени участници към проекта, Община Ракитово и ТД „Суткя“.  Срок на изпълнение до 30.11. 2022г.

   По времето на проекта, БПД Ракитово успя да  изготви и предостави предварителна програма за събитията, които да се следват по план. Подписаха  се  договори за сътрудничество с училищата в трите населени места както следва: ИСУ „Свети Климент Охридски“ гр.  Ракитово, ОУ „Неофит Рилски“гр. Костандово и ОУ „Христо Ботев“с. Дорково. Така ангажираните младежи към мероприятието бяха около хиляда. Представихме  последователно на  учениците  от всяко училище  фото изложба от девет платна на които са разположени снимки от входовете и локацията на час от пещерите, намиращи се в границите на голямото мраморно поле, снимки на които е показана  час от дейността на пещерният клон в Ракитово за проучване, популяризиране и опазване на карстовя терен. Тридесет ученици от училищата участваха активно в двете акции по почистването на изхвърлени битови отпадъци в района на местност Ремово  и голямото губилеще разположено там в същото време бяха изнесени лекции и беседи  на терен, какво е карст и карстови води, защо е важно да ги пазим чисти ида не ги замърсяваме. За активното участие на всички участвали деца наградата беше посещение в изкуствена пещера или мината галерия, намираща се в местност Ремово.  На това събитие резултата бе налице от добре свършената работа, заедно успяхме да съберем и извозим над четиридесет чувала с битови отпадъци, които замърсяваха час от голямото карстово поле. Над  двеста и десет участника присъстваха в големите зали на трите училища, където  им презентирахме, водихме лекции, беседи и прожектирахме филми. Момчетата и момичетата бяха впечатлени от поднесените им теми, „Лепеница- опазване на пещерите“, „ Какво правим ние“и филма на БТВ „ Магията на пещера Ледника край Ракитово“. По този начин на теория всички разбраха, колко е важно да пазим карстовите райони чисти от замърсяване, защо пещерите трябва да бъдат изследвани и така също  да са опазени. Накрая програмата за младежите се осъществи със съдействието на Община Ракитово и ТД „Суткя“, като  общината помогна с извозването, а туристическото дружество предостави пещера „Лепеница“, за практическата част където около шестдесет ученика влязоха в пещерата, за да усетят и  научат за начина на образуване, първични и вторични пещерни образования, микро климат, животински свят и какво трябва да правим за опазването на тази подземна красота, която се намира в пещерите.                   

В дейностите заложени по програма поработихме и в интернет пространството, като изработихме уеб страница https://cavingrakitovo.eu/index.php/bg/, създадохме Фейсбук група за публикуване на информация, новини и коментари свързани с работата ни „Политики за младежта в сферата на околната среда“, заснетите  снимки от самото мероприятие поставихме в  Истаграм, пак под наслов  „Политики за младежта в сферата на околната среда“.  

Резултата от изработения проект на Българско пещерно дружество Ракитово е запознанството, информираност  и обучение на около хиляда ученика, ангажирани и работещи като истински пещерняци, грижешти се за опазването на голямото  двадесет километрово мраморно поле, започващо от карстов извор „ Клептуза“ и завършващо на местност „ Беглика“карстовите форми и подземните  пещерни богатства, които може да се видят в природната забележителност „ Лепеница“ и останалите тридесет и пет пещери. Притежаваме  много и сме длъжни да го опазим чисто  и непокътнато за бъдещите поколения.  

 

Този сайт е създаден по проект на Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик.
Програмата за изпълнение е „ Политики за младежта в сферата на околната среда.“
© 2022 cavingrakitovo.eu Всички права запазени.