Есенна  екскурзия

Опазване, популяризиране и защита на голям карстов район в  границите на територията на община Ракитово“

    В събота 26.11.2022 година, входа на пещера Ледникът и пещера Лепеница бяха обекти за посещение по време на събитие организирано от Българско пещерно дружество Ракитово,

като изпълнител на проект към Министерство на околната среда и водите (МОСВ), и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) гр. Пазарджик „Политики за младежта в сферата на околната среда“. Посетители на пещерните обекти бяха 15 ученика  и техния ръководител Михаил Узунов от ОУ „ Христо Ботев„ с. Дорково, петима ученика от „Свети Климент Охридски“ гр. Ракитово.  Учениците вървяха пеша от асфалтовия път, за да направят  есенна разходка и по пътя за Лепеница бяха спрени до входа на пещера Ледникът там те изслушаха беседата свързана с пещерата, къде се намира, кога е открита, колко е дълга, и какво представлява като цяло навътре. След това младежите пристигнаха до пещера Лепеница,където получиха от домакините от ТД „ Суткя“, топлина,топъл чай и част от оборудването за посещение в пещерата. Разделени на две групи момчетата и момичетата заедно с основните пещерни водачи Ангел Гагов, Нора Гагова  и помощник- водачите Димитър Проданов,Стимка Мирова,Стефка Нейчева, Дуейн Доран, и Емир Козу. След кратък инструктаж  влязоха навътре да разгледат  и разберат на практика как се е образувала пещерата, какви вторични пещерни образования виждат и как, и за колко време са се образували.  Какви животни живеят вътре и прилепите които виждат от кой вид са, подземната река колко е дълга и водата колко е студена. Излизайки навън детските лица сияеха от вълнение, погълнати от положителна емоция, която може да се предостави само от пещерното приключение и несравнимата подземна красота.

   Специални Благодарности на Община Ракитово за помощта по извозването и ТД „ Суткя“, за предоставянето на пещера Лепеница , като привлечени страни към проекта! Благодарности към всички, за активно участие  и безопасното извозване на малките природо защитници!  Провеждането на това събитие е показателно, че личния пример е важен много, но много по важно е всички заедно да работим за нашите деца които заслужават  да живеят в чиста и красива природа с чисти води и много красиви пещери! СНИМКИ

Този сайт е създаден по проект на Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик.
Програмата за изпълнение е „ Политики за младежта в сферата на околната среда.“
© 2022 cavingrakitovo.eu Всички права запазени.