На Коледа в Лепеница

На връх Коледа (26/12/2022) беше извършен зимен мониторинг на прилепите в пещера Лепеница по проект “Ролята на пещеролюбивите видове прилепи в България като вектор и резервоар на европейски вируси на бяс“ и „Живот под един покрив“. Заедно с гл. ас. д-р Хелиана Дундарова от ИБЕИ-БАН в преброяването се включиха Стойчо Зарев от  Българско Пещерно Дружество и Николай Божанов, Суткя Ракитово.За щастие топлото за периода време не беше повлияло съществено хибернацията на летящите бозайници и бяха установени четири вида. По-правило с най-голям процент беше колонията на Големия подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) следвана от тази на Малкия подковонос (Rhinolophus hipposideros).След положения труд участниците в преброяването се включиха в първия Коледен базар с ледена пързалка в гр. Ракитово.

Този сайт е създаден по проект на Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик.
Програмата за изпълнение е „ Политики за младежта в сферата на околната среда.“
© 2022 cavingrakitovo.eu Всички права запазени.