БЪЛГАРСКО ПЕЩЕРНО ДРУЖЕСТВО РАКИТОВО

О Т Ч Е Т 

за работата на Българското пещерно дружество Ракитово  през 2022 г.

Към днешна дата общия брой на членовете е 40 члена, като 36 от тях редовни , 3 са ученици и 1 почетен член посмъртно Петър Атанасов Гелин .

 1. Административна дейност:

През изтеклия период УС на БПД Ракитово проведе множество обсъждания на текущи въпроси, по които вземане съответните решения с гласуване и протоколи.

Фейсбук-страницата на дружеството бе активно допълвана с новите информации за дейността ни, както и с множество интересни материали засягащи света на пещерите и спелеологията. Към 30.04.2023 г. имаме над 1300 последователи, които следят развитието на нашата страница.

Участие в фейсбук-групата на БПД и навременно се обявяваха всички вътрешни новини, покани за предстоящи събития, отчети и доклади за отминали такива, както и голямо количество текуща информация, която пряко или косвено има отношение към живота и дейността на дружеството. Изработен е сайт, в който е систематизирана по-голямата част от информацията за нашата дейност. cavingrakitivo.eu

Следва да изкажем специална благодарност на нашите колеги  Николай Проданов за добрата поддръжка на електронните медии на дружеството, както на Милен Марков и Радослава Петкова за направените невероятни снимки чрез, които спомагат и популяризират нашата работа.

Непрекъснато променящите се социални рестрикции, свързани с извънредната епидемична обстановка, бяха причина за провалянето на големи и важни мероприятия, както и на редица други, които дружеството беше запланувало.

Пропаднаха следните значими прояви:

 1. Пропадна детският ни учебен лагер "Спелеолаб"2022, заплануван за -03.05. от БПД-Ракитово. Това е национална пещерна проява за обучение по пещерно дело на деца и младежи чрез лекции, презентации, филми, изложби, тематични игри и др. Тя включва работа на повърхността и под земята в пещерите в района на гр. Ракитово, обучение по техника на единичното въже, връзване на възли, бивакуване и ориентиране

в планината. Целта е обучените деца да придобият познания свързани с изследването, опазването и популяризирането на пещерите и природните дадености, както и спортно технически умения. Предварително за целта Ваньо Гьорев бе закупил и осигурил сувенири за събитието, а магазин "Стената" бе одобрил проект за подкрепа на мероприятието.

 1. Обучение:

Българско пещерно дружество Ракитово участва в проект за обучение, с което   бе подписан договор между Министерство на околната среда и водите и

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик и Българско пещернодружество Ракитово, като изпълнител на проект по програмата Политики за младежта в  сферата на околната среда  и имаше за цели:

„Опазване, популяризиране и защита на голям карстов район в териториалните граници на Община Ракитово“.

Предмет на изпълнението включва дейности:

 1. Теренни посещения в ракитовските пещери.
 2. Събиране на информация и снимков материал на пещери, губилища, въртопи и негативни проявления.

3.Почистване на губилища.

 1. Изготвяне на презентации.
 2. Изработване на специализирана уеб страница и популяризирането на дейностите.
 3. Подреждане и представяне на фотоизложба.

Партньори за планираните дейности бяха ИСУ Свети Климент Охридски гр. Ракитово, ОУ Неофит Рилски гр. Костандово и ОУ Христо Ботев  с. Дорково. Привлечени участници към проекта, Община Ракитово и ТД „Суткя“. Срок на изпълнение до 30.11. 2022г. Резултата от изработения проект на Българско пещерно дружество Ракитово е запознанството, информираност и обучение на около  хиляда  ученика, ангажирани и работещи като истински пещерняци, грижещи се за опазването на голямото двадесет километрово мраморно поле, започващо от карстов извор „ Клептуза“ и завършващо на местност „Беглика“ карстовите форми и подземните пещерни богатства, които може да се видят в природната забележителност „ Лепеница“ и останалите тридесет и пет пещери.

Българско пещерно дружество изказва благодарности на членовете участвали активно за реализирането на този важен проект.

Анна Божанова, Стефка Нейчева, Нора Гагова, Стимка Мирова, Николай Проданов, Николай Божанов, Евгени Касабов, Ангел Гагов, Дуейн Доран.

Ежегодно участие на Българско пещерно дружество Ракитово на международен кино фестивал   Банско филм фест 2022, чрез обучение на деца и юноши в пещера „Спропадналото“, намираща се  в Пирин голф клуб.

 1. Обществени прояви, свързани с популяризирането на пещерното дело, на изследването и опазването на пещерите:
 2. 07.2022 Отбелязване на 92 годишнината от основаването на Българско пещерно дружество клон Ракитово с поставянето на фото изложба на открито пред сградата на Община Ракитово. Изложбата е кръстена „Пещерната Родопа“ и ни представя уникални фотоси от пет родопски пещери върху дванадесет платна, а автор на поставената фото изложба е Милен Марков.

21 - 26.09. Наши членове участваха в подготовката и организацията на поредното годишно издание на фестивала на планинарското кино "Банско филм-фест 2022". От страна на БПД Ракитово беше представена фотоизложбата "Пещерната Родопа", автор Милен Марков както и "Пещерите и ние"от БПД. Участвахме и ежегодното зелено училище за деца от 4-8 клас в пещерата "Спропадналото", както беше споменато по-горе.

30.11. С публикации и снимки в национални,  регионални медии бе отразен доклад за участието на Българско пещерно дружество Ракитово в проекта на Министерство на околната среда и водите и Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик, „Опазване, популяризиране и защита на голям карстов район в териториалните граници на Община Ракитово“, отразен от

агенция „Фокус“, вестник „Знаме“, Пазарджишка „Марица“ и вестник „Темпо“.

В октомврийския брой на вестник "Ехо" Алексей Жалов публикува две обширни статии, в които описва протичането и постиженията на "XIV балкански пещерен сбор" във Вранско, Словения и на националната пещерна експедиция "Терра Бесика - 2022" в местността „Качаков чарк“, Ракитово

24.12. Коледен базар, БПД Ракитово представи новия си календар за 2023 г., съдържащ дванадесет уникални снимки на  пещери от България изработени от Милен Марков. Той ще се продава, като спечелените средства ще бъдат насочени за направата на "Музей на пещерите и пещерното дело" в гр. Ракитово.   

 1. Експедиционна дейност:

29.06 – 04.07. Участие на 15ти  Балкански пещерен сбор провел се в град Дряново, домакин на международния пещерен форум бе Българско пещерно дружество, в събитието се включиха 138 спелеолози  от Гърция, Румъния, Полша, Молдова, Беларус, Великобритания, Германия, Словения, Словакия, Чехия и България. Българско пещерно дружество Ракитово се включи активно във воденето на колегите от чужбина по пещерите в района на град Дряново.

01.08. Младите пещерняци на Българско пещерно дружество Ракитово продължават работа по пещера „ Ледникът“.

07.08. Усилена работа в пещера „ Паничката“ на Дуейн Доран, Николай Проданов и нашият швейцарски колега Пол. При посещението си в Ракитово, Пол успя да разгледа пещерите „ Ледникът“ и „ Лепеница“.   

От 02. до 06.09 се проведе дванадесета поредна пещерна експедиция "Терра Бесика 2022". Тя бе организирана от БПД - клон Ракитово с базов лагер в местността „Качаков чарк”. Основните задачи,които бяха предвидени: картиране на пещерата "Лепеница", работа по продължаването на пещерите "Ледникът" и "Паничката", като „Ледникът“ бе продължена с около 60м. и дължината стана 1370м. Проявата събра 36 участници от различни краища на страната и различни пещерни клубове от градовете София, Пловдив, Благоевград, Варна, Враца, Етрополе, Дупница, Перник, Пещера, Ракитово, Солун- Гърция, както и редовните участници от Сиатъл - САЩ.  Извадени бяха много кубици пръст и камъни. Разширени и разпробити бяха някои стеснени участъци в пещерите „Ледникът“ и „Здравец“. В лагера беше организиран щанд на магазин "Стената".

26.09. БПД Ракитово продължават работата в новооткритите части на пещера „ Здравец“ намираща се зад станцията на завод Витоша с цел проникване напред, проучване на новите части, разширяване на тесните участъци. Открито и проходено е ново около двадесет метрово продължение на пещерата, за сега без  образувания.

03.10. Експедиция "Власичина". БПД Ракитово проведе поредното пещерно проучване в местностите "Власичина" и "Гарван". Проникнато бе в отвесната пещера в местност "Гарван", с цел разглеждане. Проникване и изследване вътрешността на известна от 1930 г. пещера "Власичина".

26.12. На връх Коледа, беше извършен зимен мониторинг на прилепите в пещера „Лепеница“ по проект “Ролята на пещеролюбивите видове прилепи в България като вектор и резервоар на европейски вируси на „бяс“ и „Живот под един покрив“. Заедно с гл. ас. д-р Хелиана Дундарова от ИБЕИ-БАН в преброяването се включиха Стойчо Зарев и Николай Божанов от Българско Пещерно Дружество.

За щастие топлото за периода време не беше повлияло съществено хибернацията на летящите бозайници и бяха установени четири вида. По-правило с най-голям процент беше колонията на Големия подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) следвана от тази на Малкия подковонос (Rhinolophus hipposideros).

След положения труд участниците в преброяването се включиха в първия Коледен базар с ледена пързалка в гр. Ракитово.

            Основни насоки за дейността и развитието на БПД Ракитово през 2023 г.

Непрекъснато променящите се социални ограничения в национален, европейски и световен мащаб предполагат едно засилено ниво на несигурност в краткосрочното и дългосрочно планиране на каквито и да било дейности в личен и в дружествен план. Въпреки това, следвайки максимата че "мечтите умират последни" тук ще набележим дейностите в които БПД Ракитово се е фокусирало дългосрочно, както и някои краткосрочни такива. С упоритост и постоянство, както и с пресмятането на точните моменти ще се стремим към тяхната реализация:

 • Провеждане на детския учебен лагер "Спелеолаб" в местността „Качаков Чарк“, Ракитово.
 • Организиране на поредната, традиционна за дружеството експедиция "Терра Бесика".
 • Продължаване на изследването и картировката на пещерите в района на гр. Ракитово.
 • Продължаване на изследването и картировката на пещерите в района на гр. Етрополе.
 • Участие в поредната годишна експедиция "Бански суходол".
 • Продължаване на съвместната програма с косовските колеги за изследване на карста и пещерите в Република Косово.
 • Широко участие на фестивала на планинарското кино "Банско филм-фест".

Като основни водещи приоритети На БПД Ракитово остават:

 • разширяването на членската му маса.
 • проучването и опазването на пещерите и карста, популяризирането на нашата дейност в обществото и в специализираните пещерни среди у нас и в чужбина чрез средствата за масова информация и с други обществени прояви и участия.
 • обучение за работа с новите съоръжения за картиране - лазерните ролетки "Disto" и "Bosh", и обработка на данните с помощта на специализирани програми.

Очакваме на общото събрание да бъдат предложени и други конкретни инициативи, които заедно с изброените по-горе да обсъдим и включим в плановете ни за 2022 г. 

В този отчет е представена хронологията на събитията, които БПД Ракитово успя да реализира през последната година.

Ще се радваме, ако всеки прочете внимателно този документ и го критикува, поправя и допълни. Благодарим на всички с които споделихме общите ни стремежи и усилия и си пожелаваме силно съвместно бъдещо развитие и нарастване на           споделеното ни удоволствие.

Ракитово, 20 април, 2023 г.

Стойчо Зарев, Дуейн Доран, Стимка Мирова

Отчетът е изготвен от Стойчо Зарев с помощта на УС на БПД Ракитово.

 

Този сайт е създаден по проект на Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик.
Програмата за изпълнение е „ Политики за младежта в сферата на околната среда.“
© 2022 cavingrakitovo.eu Всички права запазени.