Презентация за Лепеница

Опазване, популяризиране и защита на голям карстов район в  границите на територията на община Ракитово“

     ИСУ „Свети Климент Охридски“ град Ракитово, на 23.11.2022 година  посрещна лекторите от Българско пещерно дружество Ракитово

във връзка представяне на презентации и лекции, следвайки  предварително изготвената програма за провеждане на мероприятия към проект на  МОСВ и РИОСВ гр.Пазарджик, „ Политики за младежта в сферата околната среда“. Целящ да достигне до повече млади хора, и те да бъдат ангажирани с опазването на околната среда и водите. И така в същият ден в голямата зала „Знаме на мира“, Българско пещерно дружество представи пред 40 ученика своята презентация „Пещера Лепеница- oпазване на пещерите“. По време на презентацията учениците бяха запознати на теория с местоположението на пещера Лепеница, как се образувала, флора и фауна в пещерата, защо е важно да я пазим. Опазването на пещерите, какво е карст и карстови води, как да се опазват. Изтощаване и замърсяване на подземните води, как да се пазят чисти, животът  под земята, безгръбначни животни, прилепи и как да ги опазим. Археологически, исторически и палеонтоложки находки,разрушаване на карстов пейзаж и образования в пещерите. Тези теми грабнаха вниманието на младежите, които след края на презентацията задаваха множество въпроси, на които Димитър Проданов и Стойчо Зарев- представители на БПД Ракитово отговаряха.

    Това събитие засили младежкото въображение и успя да накара учениците да мислят как да бъдат  откриватели на подземни красоти, и как те да бъдат опазени за  следващите поколения.СНИМКИ

Този сайт е създаден по проект на Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик.
Програмата за изпълнение е „ Политики за младежта в сферата на околната среда.“
© 2022 cavingrakitovo.eu Всички права запазени.