От 23 до 26 ноември,Българско пещерно дружество и  Българско пещерно дружество Ракитово отново взеха активно участие в организацията на Банско-филм-фест  2023г. - едно успешно международно събитие.         

       

Организирани от Стимка Мирова, младите пещерняци на БПД Ракитово се включиха в детския формат на феста, като задачата им бе учениците на гр. Банско, гр. Разлог и с. Бачево, да проникнат в пещера „Спропадналото“, да усетят атмосферата на необлагородената пещера, да научат много за пещерите и пещерното дело. Тази година формата на представяне бе              „Деца учат Деца“.  Два дни, водени от ракитовските млади пещерняци, над шестдесет ученика  от втори до осми клас  успяха истински да усетят какво са пещерите, чрез проникването в пещерата. За реализирането на детския формат взеха участие  Стимка Мирова,  Анастасия Гагова,  Добромира Зарева, Тодор Марков  и Иван Кафеджиев. 

Всичко завършва добре, когато задачите са изпълнени добре, а доброто изпълнение личеше най-вече, по  детските лица и техните не стихващи въпроси.      

Този сайт е създаден по проект на Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик.
Програмата за изпълнение е „ Политики за младежта в сферата на околната среда.“
© 2022 cavingrakitovo.eu Всички права запазени.