В столицата на Деспот Слав

Опазване, популяризиране и защита на голям карстов район в  границите на територията на община Ракитово“

    Според археолози предполагаемата столица на средновековния владетел на Родопа планина  Алекси Слав, който е сестрин син или племенник на великият български цар Калоян e крепост „ Цепина“, която се намира в село Дорково.

Там в местното основно училище „Христо Ботев“, на 21.11.2022г. Българско пещерно дружество Ракитово  проведе представяне на презентации и лекции, следвайки  предварително изготвената програма за провеждане на мероприятия към проект на  МОСВ и РИОСВ гр.Пазарджик, „ Политики за младежта в сферата на околната среда“. Целта на проекта е да достигне до повече млади хора и те да бъдат ангажирани с опазването на околната среда и водите. И така същият ден в голямата зала на училище „ Христо Ботев“ние представихме пред 60 ученика презентацията „Какво правим ние“. По време на презентацията учениците бяха запознати с работата на техните връстници, които са членове на пещерното дружество, как през изминалите години бяха преминали модули на обучение по пещерно дело. След представянето на презентацията младежите изгледаха филмчето на БТВ „Магията на пещерата Ледника край Ракитово“. Тези теми грабнаха вниманието на младежите, а след края на презентацията и филма задаваха множество въпроси, на които Димитър Проданов и Стойчо Зарев- представители на БПД Ракитово отговаряха.

     Това събитие накара учениците от Дорково да се поставят на мястото на младите герои, които са час от голямото пещерно семейство работещо за откриване, популяризиране и опазване на пещерите и заобикалящата ги среда.      СНИМКИ

Този сайт е създаден по проект на Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик.
Програмата за изпълнение е „ Политики за младежта в сферата на околната среда.“
© 2022 cavingrakitovo.eu Всички права запазени.